Efterlønsbidrag

Som resultat af regeringens tilbagetrækningsreform bliver efterlønsordningen lavet væsentligt om. De nye regler medfører, at man kan få efterlønsbidraget tilbagebetalt, såfremt man altså har indbetalt til ordningen, som jo har været frivillig. Efterlønsbidraget udbetales kontant og skattefrit, dog undtaget bidrag indbetalt efter 6. maj 2011, som belastes med en afgift på 30 %.

Man skal selv søge om udbetaling af sit efterlønsbidrag hos sin a-kasse. Den enkelte a-kasse orienterer sine medlemmer om hvordan ansøgningen foregår. Foretager man sig ikke noget vil man blive ved med at være en del af efterlønsordningen.

Udbetalingen af efterlønsbidrag sker i perioden april-september 2012. Efter 1. oktober 2012 kan man ikke længere søge om udbetaling af efterlønsbidraget.

 

DIT VALG ER OGSÅ ET FRAVALG

Vælger man at få sit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt fraskriver man sig samtidig retten til at benytte sig af ordningen – men har altså ikke mulighed for at gå på efterløn. Man opgiver også muligheden for at optjene til skattefri præmie, som er det bonusbeløb man modtager oveni det indbetalte efterlønsbidrag, hvis man som efterlønsberettiget alligevel vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Får man sit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kan man heller ikke benytte sig at muligheden for fleksydelse eller for seniorjob i tilfælde af, at ens dagpengeret udløber mindre end fem år før efterlønsalderen.

 

UDBETALING ER LIG MED AFKALD PÅ RETTEN TIL EFTERLØN

Har man først fået sit efterlønsbidrag udbetalt har man givet igenkaldelig afkald på sin ret til efterløn, der er altså ingen fortrydelsesret og man kan ikke på et senere tidspunkt tilmelde sig ordningen igen. Det er derfor en god ide at rådføre sig med sin bank og sin a-kasse inden man træffer den endelige beslutning.

 

KAN DET BETALE SIG AT FÅ EFTERLØNSBIDRAGET UDBETALT NU?

Der er forskelligt om det kan betale sig at få sit efterlønsbidrag udbetalt i 2012, eller om det er mere fordelagtigt at blive i ordningen. Hvorvidt det kan betale sig kommer først og fremmest an på ens alder og indkomst, samt hvornår man planlægger at trække sig tilbage og hvilke pensionsordninger man har.