Førtidspension

Betingelse for førtidspension

Førtidspension tilkendes personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke kan forsørge sig selv. Man kan få førtidspension indtil man overgår til folkepension.

 

Førtidspension – sidste mulighed
Hvis arbejdsevnen er midlertidigt nedsat kan man ikke få førtidspension. Ligeledes kan man ikke tilkendes førtidspension, hvis der er mulighed for at ens arbejdsevne kan forbedres gennem behandling eller omskoling/uddannelse.

 

Arbejde og førtidspension
Har man fået tilkendt førtidspension efter den nye ordning (efter 2003) må man arbejde i et vist omfang. Tjener man mere end det tilladte beløb får indtægten får indflydelse på førtidspensionens størrelse. Beløbet, som man man tjene, afhænger af om man er enlig eller har en partner, og hvorvidt ens eventuelle partner også modtager pension. Beløbet, som pensionen nedsættes med, hvis man tjener over det fastsatte beløb, afhænger ligeledes af om man er enlig eller har en partner.

 

Forbedret arbejdsevne
Bliver ens arbejdsevne forbedret i en sådan grad, at man kan forsørge sig selv, kan førtidspensionen frakendes. Førtidspensionen kan gøres hvilende i en periode, mens man får afklaret, om man kan holde til at arbejde. Man kan selv bede om at få pensionsudbetalingerne stillet i bero, eller kommunen kan gøre det, hvis der er formodning om, at man kan forsørge sig selv.

 

Førtidspension som enlig eller gift/samlevende
Førtidspensionens størrelse afhænger af, om du er enlig eller har en ægtefælle/samlever – så fald har vedkommendes indtægter indflydelse på størrelsen af din førtidspension. Jeres forskellige indtægter, heriblandt andre pensionsindtægter, renteindtægter, underholdsbidrag, aktieindkomst samt evt. erstatning tages således med i betragtning.

Er man ikke gift/samlevende, men har en partner kan dette også have indflydelse på pensionens størrelse. Når kommunen skal afgøre om partnerens indtægter skal tages med i grundlaget for pensionsberegningen afhænger det blandt andet af, hvor ofte I overnatter sammen og hvorvidt partneren kan siges at bidrage til pensionsmodtagerens økonomi. Hvis man gifter sig, bliver skilt, eller hvis får eller flytter fra en samlever har man pligt til at henvende sig til kommunen, som kan oplyse hvilke konsekvenser ændringerne får for førtidspensionen.

 

Økonomisk tilskud
Som førtidspensionist kan man ansøge om ekstra hjælp i særlige tilfælde, for eksempel til nødvendig behandling og medicin, samt visse uforudsete udgifter, hvis man ikke selv har mulighed for at betale. Bor man i andelsbolig eller til leje kan man desuden få boligstøtte, hvis man i øvrigt er berettiget hertil på grundlag af indtægt og boligudgifter.

 

Læs også om Dagpenge, herunder Dagpengeregler og Sygedagpenge – Efterlønsbidrag