Kontanthjælp

KONTANTHJÆLP

Kontanthjælp er det offentliges tilbud om forsørgelse, hvis man ikke kan forsørge sig selv og ikke er berettiget til dagpenge gennem medlemskab af en A-kasse. Man kan få kontanthjælp, hvis man fx er arbejdsløs, ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, hvis man er på barsel eller hvis man bliver separeret eller skilt og således ikke længere er helt eller delvist forsørget via sin ægtefælles indkomst.

 

BETINGELSER FOR KONTANTHJÆLP

Der er nogle betingelser, som man skal opfylde for at være berettiget til at modtage kontanthjælp. Man skal være fyldt 18 år. Man skal have opholdt sig i landet (Danmark, Grønland, Færøerne) i 7 ud af de seneste 8 otte år. Man skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og tage imod kommunens aktiveringstilbud – ved sygdom gælder dog særlige betingelser.

 

INDTÆGT – EGEN ELLER ÆGTEFÆLLES

Har man en begrænset indtægt vil denne blive fratrukket kontanthjælpen. Visse indtægter, heriblandt nogle former for erstatning, medfører ikke fradrag i kontanthjælpen. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt, så ægtefælles indkomst indgår i vurderingen af hvorvidt man er berettiget til kontanthjælp. Har man selv eller ens ægtefælle formue over 10.000 kr. eller letomsættelige værdier som for eksempel bil eller sommerhus er man ikke berettiget til at modtage kontanthjælp.

 

KONTANTHJÆLPSSATSER

Vær opmærksom på, at man betaler skat af sin kontanthjælp. Kontanthjælpen kan nedsættes efter 6 måneders aktivering. Kontanthjælpssatserne afhænger af ens alder, der er forskellige satser alt efter om man er under eller over 25 år. Det har også betydning om man bor hos forældre/værge eller er udeboede, om man er gravid, om man har børn og dermed forsørgelsespligt, om børnene bor hos en eller om man betaler børnebidrag. Find de aktuelle kontanthjælpssatser på retsinfo.dk.

 

AKTIVERING

Reglerne om aktivering afhænger ligesom kontanthjælpssatserne af alder. Er man under 25 år vil jobcenteret som udgangspunkt forlange, at man påbegynder en uddannelse på almindelige vilkår, hvis man er i stand til det, ikke har en uddannelse i forvejen, og ikke har forsøgerpligt . Indtil  man kan påbegynde sin uddannelse skal man aktiveres med start senest efter 13 ugers kontanthjælp (4 uger for 18-19 årige). Er man 25-30 år skal man ligeledes i aktivering efter senest 13 uger, uanset om der er planer om uddannelse. Aktiveringen skal vare mindst 6 sammenhængende måneder. Er man over 30 år skal aktiveringen finde sted efter 9 måneder. Aktiveringens timetal fastsættes af jobcentret.

 

FERIEREGLER NÅR MAN MODTAGER KONTANTHJÆLP

Når man modtager kontanthjælp er det en betingelse, at man står til rådighed for arbejdsmarket og for aktiveringstilbud med dags varsel. Man kan derfor ikke holde ferie som kontanthjælpsmodtager. Der er dog mulighed for, at man kan opholde sig andre steder end på sin adresse, så længe man er i Danmark og der forelægger en klar aftale med kommunen omkring opholdsstedet og hvordan man kan kontaktes. Uanset hvor i landet man befinder sig, skal man kunne tiltræde job eller aktivering med dags varsel. Har man været i et års uafbrudt aktivering eller er man i jobtræning kan der holdes ferie efter forudgående aftale med kommunen.

 

PRAKTISKE DETALJER VED KONTANTHJÆLP

Man er tidligst berettiget til kontanthjælp fra den dag, man har meldt sig ledig. Der sker i det lokale jobcenter. Ud over at melde sig ledig skal man henvende sig til kommunen og få tid hos en sagsbehandler. Kommunen vil orientere om papirer, som skal udfyldes inden mødet. Kontanten udbetales bagud, så den første udbetaling kan tidligst finde sted en måned efter at man har meldt sig ledig. Det betyder derfor ikke noget, hvis der er ventetid på at få møde med en sagsbehandler.

 

Hvis du ikke allerede er medlem af en A-kasse så meld dig ind allerede i dag, og vær sikker på at få udbetalt dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsledig. Se en oversigt over de billigste A-kasser i Danmark.

 

Læs også om Efterlønsbidrag – Førtidspension – dagpengeregler og supplerende dagpenge.

 

Hvis du allerede er på kontanthjælp, så sæt dig foran din PC, tag et par høretelefoner på hovedet, og skriv nogle ansøgninger. Så skal det nok lykkedes at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.

 

Læs også om: CA A-kasse